Technologia indukcyjna

CZYM JEST INDUKCJA ?

Indukcja (elektromagnetyczna) to efekt fizyczny, w którym pole elektryczne powstaje poprzez zmianę pola magnetycznego. Jest to podstawowa zasada we wszystkich maszynach elektrycznych, takich jak generatory, transformatory lub silniki elektryczne, a zatem stanowi podstawę wytwarzania energii elektrycznej oraz jej konwersji i wykorzystania. W przypadku ciał przewodzących w zmiennym w czasie polu magnetycznym powstaje ( indukowane) napięcie, które może wywołać przepływ prądu.

Podstawa

Indukcja zaczyna się od cewki z materiału przewodzącego (na przykład miedzi). Gdy prąd przepływa przez cewkę, wytwarza się w niej i wokół niej pole magnetyczne. Zdolność pola magnetycznego do wykonania pracy zależy od konstrukcji cewki, jak również od ilości prądu przepływającego przez cewkę.

Kierunek pola magnetycznego zależy od kierunku przepływu prądu, więc prąd zmienny przepływający przez cewkę spowoduje zmianę kierunku pola magnetycznego z taką samą szybkością jak częstotliwość prądu zmiennego. Prąd zmienny o częstotliwości 60Hz spowoduje, że pole magnetyczne będzie zmieniało kierunki 60 razy na sekundę. Prąd zmienny o częstotliwości 400kHz spowoduje, że pole magnetyczne będzie przełączać się 400 000 razy na sekundę.

Gdy materiał przewodzący, przedmiot obrabiany, zostanie umieszczony w zmiennym polu magnetycznym (na przykład polu generowanym prądem zmiennym), w przedmiocie obrabianym zostanie zaindukowane napięcie. Wyindukowane napięcie spowoduje przepływ elektronów: Prąd płynący przez element roboczy będzie płynął w przeciwnym kierunku niż prąd w cewce. Oznacza to, że możemy kontrolować częstotliwość prądu w elemencie roboczym poprzez kontrolowanie częstotliwości prądu w cewce.

Gdy prąd przepływa przez ośrodek, pojawia się pewien opór dla ruchu elektronów. Opór ten objawia się jako ciepło. Materiały, które są bardziej odporne na przepływ elektronów, będą wydzielały więcej ciepła, gdy przepływa przez nie prąd, ale z pewnością możliwe jest ogrzanie materiałów o wysokiej przewodności (na przykład miedzi) za pomocą prądu indukowanego. Zjawisko to jest kluczowe dla ogrzewania indukcyjnego.

Z czego składają się systemy nagrzewania indukcyjnego

Induktor | Wzbudnik | Cewka indukcyjna

Generuje zmienne pole magnetyczne, które wytwarza prądy wirowe wewnątrz materiału roboczego

System chłodzenia

Chłodzenie wzbudnika i układu zasilania

Stacja grzewcza

Zawiera układ rezonansowy i układ dopasowujący zasilanie do obciążenia

GDZIE STOSOWANA JEST TECHNOLOGIA INDUKCYJNA?

Zasadniczo wszędzie tam, gdzie potrzebne są szybkie, precyzyjne i bezdotykowe procesy nagrzewania.

Przemysł samochodowy

Przemysł spożywczy

Przemysł naftowo – gazowy

Przemysł hutniczy

Przemysł lotniczy

Kuźnie i odlewnie

Przemysł medyczny

Przemysł morski

Oraz wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba bezkontaktowej obróbki cieplnej materiałów przewodzących.