Lutowanie indukcyjne

Lutowanie to proces łączenia dwóch części za pomocą ciepła i materiału wypełniającego, który topi się w temperaturze poniżej 427ºC (800ºF) i poniżej temperatury topnienia części przeznaczonych do lutowania.

Materiał wypełniający używany do lutowania różni się w zależności od łączonych części. Najczęściej stosowanymi stopami są cyna-ołów, cyna-srebro i cyna-cynk.

Powodem tego procesu między częściami z tego samego lub różnych materiałów jest stworzenie trwałego połączenia o wysokiej wytrzymałości, uproszczenie operacji mechanicznych i zastosowanie prostych technik produkcji, zawsze zgodnych z wymogami produkcji masowej, między innymi.

Lutowanie indukcyjne pozwala osiągnąć bardzo wysoki poziom precyzji, nagrzewane miejsce jest podgrzewane dokładnie do żądanej temperatury. Skutkuje to zmniejszeniem korozji, zwłaszcza że nagrzewanie indukcyjne można połączyć z wykorzystaniem atmosfery gazu obojętnego w procesach wrażliwych na korozję i utlenianie.

 

Zalety nagrzewania indukcyjnego:

  • Poprawiona wydajność procesu
  • Szybkie i miejscowe ciepło
  • Kontrola temperatury
  • Oszczędzanie energii
  • Mniej utleniania
  • Tworzenie czystego połączenia, precyzyjnego i kontrolowanego
  • Technologia bez zanieczyszczeń, czysta i bezpieczna
  • Konserwacja podstawowych materiałów pokryciowych
  • Proces eliminuje zniekształcenia i inne niepożądane zmiany metalurgiczne w różnych obszarach detali

Branże związane z tym procesem to gospodarstwa domowe, zastosowania przemysłowe, ropa naftowa i gaz oraz energia odnawialna.