Odprężanie indukcyjne

Obróbka części może powodować naprężenia wewnętrzne w kilku częściach. Im większy i bardziej złożony przedmiot obrabiany, tym więcej będzie napięć. Te wewnętrzne napięcia mogą być szkodliwe na dłuższą metę, powodując pęknięcia i inne uszkodzenia. Dlatego odprężenie jest często konieczne.

Odprężanie jest kontrolowanym zastosowaniem ciepła przed i/lub po odkształceniu i/lub obróbce skrawaniem, co poprawia jakość struktury metalurgicznej, zapobiegając powstawaniu naprężeń szczątkowych.

Odprężenie może być integralne lub zlokalizowane. Temperatura jest dopasowywana do charakterystyki obrabianego materiału w określonym czasie, po czym następuje kontrolowane chłodzenie.

Należy zadbać o równomierne chłodzenie, zwłaszcza gdy element ma różną grubość. Jeśli szybkość chłodzenia nie jest równomierna, może to generować nowe napięcia.

Zalety nagrzewania indukcyjnego:

  • Oszczędzanie energii
  • Skrócony czas przetwarzania
  • Kontrola temperatury
  • Sterowanie i miejscowe ogrzewanie
  • Możliwość integracji w linie montażowe
  • Brak kontaktu fizycznego
  • Ulepszone środowisko pracy